REPERTOAR

Velika scena "Olivera i Rade Marković" u 19.30h

Mala scena "Predrag Pepi Laković" u 20.00h

BDP Globos Arena u 20.00h

Biletarnica BDP-a neće raditi do 01.08.

                       

Velika scena "Olivera i Rade Marković" u 19.30h

                       

Mala scena "Predrag Pepi Laković" u 20.00h

01.08.
02.08.
02.08.
04.08.
05.08.
PlastelinBDP Globos Arena u 20h
Vasilij Sigarev
Reditelj:Marko Torlaković Vreme početka:20:00
06.08.
PlastelinBDP Globos Arena u 20h
Vasilij Sigarev
Reditelj:Marko Torlaković Vreme početka:20:00
07.08.
PlastelinBDP Globos Arena u 20h
Vasilij Sigarev
Reditelj:Marko Torlaković Vreme početka:20:00
08.08.
09.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
16.08.
17.08.
18.08.
19.08.
20.08.
Zaljubljeni ŠekspirBDP Globos Arena u 20h
21.08.
Zaljubljeni ŠekspirBDP Globos Arena u 20h
22.08.
Zaljubljeni ŠekspirBDP Globos Arena u 20h
23.08.
24.08.
25.08.
Zelena čoja MontenegraBDP Globos Arena u 20h
Reditelj:Nikita Milivojević Vreme početka:19:00
26.08.
Zelena čoja MontenegraBDP Globos Arena u 20h
Reditelj:Nikita Milivojević Vreme početka:19:00
27.08.
Zelena čoja MontenegraBDP Globos Arena u 20h
Reditelj:Nikita Milivojević Vreme početka:19:00
28.08.
29.08.
30.08.
31.08.

PREUZMITE REPERTOAR