Noć
fotograf
Ingmar Vilkvist

Noć Helvera

KUPI KARTU
Reditelj: Dino Mustafić
Mala scena „Predrag Pepi Laković”

PREVOD: Faruk Tahirbegović

DRAMATURG: Ljubica Ostajić
SCENOGRAF: Kenal Hrustanović

 

IGRAJU
Mirjana Karanović i Ermin Bravo

 

„Noć Helvera“, drama najpopularnijeg, poljskog, savremenog dramatičara, reditelja i profesora Ingmara Vilkvista (alijas Jaroslava Svijeršća), iz 1999. godine, komad je koji se na tanan način bavi začudnim odnosom majke i posinka (momka sa posebnim potrebama), na isprepletanoj relaciji majka–dete, štićenik–tutor, brat–sestra, muškarac–žena, dželat–žrtva. Intimna drama odvija se u okruženju ojačanog totalitarizma tridesetih godina prošlog veka, čiji eho pojačava unutrašnje tenzije ovog neobičnog para.