Demokratija
fotograf Dragana Udovičić

Demokratija

Mala scena „Predrag Pepi Laković”

KOPRODUKCIJA SA UJVIDEKI SINHAZ NOVI SAD

Slobodan Obradović

po motivima drame „ Demokratija“ Josifa Brodskog

REDITELJ: Veljko Mićunović
DRAMATURG: Slobodan Obradović

SCENOGRAF: Marija Kalabić

KOSTIMOGRAF: Jelena Stokuća

 

IGRAJU:
Ozren Grabarić
Ivana Nikolić
Milutin Dapčević
Tamara Aleksić
Arpad Mesaroš

 

Premijera: 08.05.2021.

 

„Ideja je da se držimo preispitivanja fenomena demokratije kao pojma i šta sve ona danas može da znači, ovde ili onde ili svuda, koliko nam je suštinskog ostalo od njenog prvobitnog značenja, koliko se danas ta reč zloupotrebljava i da li nam demokratija uopšte donosi ono što su bili njeni bazični postulati, da li smo ih ikada doživeli ili je sve ostalo na nivou politikanstva. Adaptacija će biti radikalna – to je važno da se naglasi. Imamo na umu razne tekstove Brodskog, njegove eseje i poeziju, ali ostajemo otvoreni i za korišćenje tuđih pogleda na demokratsko uređivanje društva – od onih koji su u temeljima reči demokratija, preko onih utopijskih, pa sve do onih koji su doveli do toga da se pitamo šta demokratija u današnjim okolnostima uopšte znači.“

Slobodan Obradović