Dunja Stojanović

Rođena 15.05.1994. godine
Osnovne studije završila je 2017. i master studije 2019. kod Prof. Biljane Mašić Aleksić na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

GLUMI U PREDSTAVAMA