Дан када ја више није било ја

Кишне капи на врелом камењу

Фине мртве д(ј)евојке

Москвичем до пакла