Jug Radivojević

Jug Radivojević

Direktor

Bojana Karajovic obradjena

Bojana Karajović

Pomoćnik direktora Sektor pravnih i finansijskih poslova

SR

Srđan Obrenović

Izvršni producent

Boban obradjena

Slobodan Stepić

Pomoćnik direktora Tehnički sektor

Cica 8879

Željko Rudić

Tehnički direktor produkcije