O POZORIŠTU

Reč direktora

Beogradsko dramsko pozorište osnovano je 12.08.1947. godine kao prvi gradski teatar u Beogradu. Samim tim postalo je simbol progresivnosti i inovativnosti na ovim prostorima. Poštujući tradiciju i osnovnu repertoarsku liniju u proteklih sedamdeset godina, koncept rada i razvoja baziran je na temeljima na kojima je ovo pozorište izgrađeno i decenijama unazad postalo perjanica u predstavljanju najznačajnijih savremenih autora.

Repertoar će se odvijati u tri dramaturške celine:

  1. Najaktuelniji i najbolji savremeni domaći i strani dramski tekstovi, komadi koji se bave aktuelnim temama i unutrašnjim stanjem pojedinca koji su aktuelni u vremenu koje nas okružuje
  2. Komadi vezani za Beograd, kao i romani beogradskih priča u dramatizaciji
  3. Sekundarne drame, dramaturški osvrt na velike aktuelne teme i replike na velika značajna dela

Repertoar igranja formiran je tri meseca unapred oktobar-decembar, januar-mart, april- jun.

Uz formiranje Regionalne unije gradskih teatara („Mestno gledališče Ljubljana“ Ljubljana, „Ulises“ Zagreb-Brioni, „Kamerni teatar 55“ Sarajevo, „Gradsko pozorište“ Podgorica i „Dramski Teatar“ Skoplje) dobili smo najznačajnije partnere u regionu, sa kojima će se saradnja formirati u dva smera: koprodukcioni odnosi između dva ili više teatara članica i formiranje festivala čiji je osnivač Beogradsko dramsko pozorište, čime ćemo doprineti da postane teatarski lider u regionu. Svake prve nedelje u decembru naš teatar će biti domaćin festivala i ugostiti pozorišta, članice Unije, dok će naredne godine BDP biti učesnik identičnih festivala širom regiona.

Jun mesec biće kruna celokupne sezone i u periodu od 05. do 15. juna, Beogradsko dramsko pozorište bi organizovalo Festival evropskih gradskih teatara najvišeg ranga. Predstave bi se odigravale, osim na našoj sceni i na drugim otvorenim gradskim lokacijama. Tako bi Beogradsko dramsko pozorište stalo uz rame najboljim gradskim teatrima Evrope i stvaralo neraskidive veze koje bi vodile ka koprodukcijama i razmenama gostovanja i umetnika.

Moje ambicije su u potpunosti kompatibilne sa tradicijom Beogradskog dramskog pozorišta, a to je stvaranje prepoznatljive kuće izuzetnog ansambla sa vrhunskim evropskim i domaćim autorima na čelu, kuće koja će biti besprekorno uređena i spolja i iznutra, marketinški dominantna, najgledanija i najnagrađivanija u regionalnim okvirima.

DIREKTOR
Jug Radivojević