Fleš
fotograf

Fleš

2021

Koncept, muzika: Frank Vigru

Produkcija: Compagnie d’Autres Cordes, Mand, Francuska

Vrhunac i umetničke linije 54/55. Bitefa (dehumanizovana izvođačka tela) i one tematske (distopijski, „posthumanistički“ svet)
jeste francuska predstava-instalacija „Fleš“ reditelja Franka Vigrua. Ona nema fabulu, potpuno je apstraktna, gotovo nadrealistička,
te se svodi na prostornu instalaciju s naglašenim vizuelnim, atmosferskim i zvučnim efektima. Njeni akteri su tela dvoje plesača čiji je
„ljudski identitet“ radikalno razgrađen kostimom, svetlom, dimnim efektima i drugim scenskim sredstvima.