Nina Janković

Rodjena 20.aprila 1988. godine
Diplomirala 2011. na Fakultetu Dramskih Umetnosti u klasi profesora Dragana Petrovića Peleta