Nikola Malbaša

Rođen 23.05.1994.
Završio glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi Gordane Marić 2016. godine

GLUMI U PREDSTAVAMA