Marija Pikić

Rođena 17.12.1989. u Trebinju. Diplomirala na smeru »Gluma« u klasi prof Elene Trepetove Kostić na Akademiji umjetnosti, Univerzitet u Banja Luci, BiH, 2018.